OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
RUP Awareness
CodeDuurTrainingsvorm
OCRS012 dagenKlassikaal, op aanvraag.
Lesmethoden: Klassikaal, op aanvraag.
Prijs:€ 990,00 BTWvrij.

Overview
Kennismaking met de diverse mogelijkheden van RUP, de termen, de wijze van inzet en de projectorganisatie.
Doelstelling
Kennismaking met de diverse mogelijkheden van RUP, de termen, de wijze van inzet en de projectorganisatie.
Deze cursus behandelt:
 • De RUP Key Principles voor softwareontwikkeling
 • De basis concepten van iteratieve systeemontwikkeling en de verschillen met andere benaderingen
 • De elementen en structuren van RUP en het gebruik ervan in een softwareontwikkelingsproject.
 • De fasen en iteraties in RUP en de toepassing ervan in softwareontwikkelingsprojecten
 • RUP implementatie en configuratie
 • Project management in RUP trajecten

Dit is de start voor verdere opleidingen op het gebied van RUP.
Doelgroep
Zij die kennis willen nemen van de diverse mogelijkheden van RUP, de gehanteerde termen, de wijze van inzet en de projectorganisatie.
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
 • Inleiding Organisatie
 • Informatiesystemen
 • Introductie Object Oriëntatie
 • Overzicht modelleringsmethode's
 • Fases in het RUP ontwikkelproces
 • Project management
 • Project beheersing
 • Rollen in RUP
Certificering
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
Nederlandstalig materiaal
Kennis niveau
mbo+
Voorkennis
De deelnemer moet beschikken over enige kennis of ervaring op het gebied van systeemontwikkeling.
Mogelijk vervolgtraject
* Object Oriented Analysis (OCRSO2)
* Object Oriented Design (OCRSO3)
* RUP Requirements Management en UseCases (OCRSO4)
* RUP Analysis and Design (OCRSO5)

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie