OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Object Oriented Design met UML
CodeDuurTrainingsvorm
OCRS037 dagenKlassikaal, op aanvraag.
Lesmethoden: Klassikaal, op aanvraag.
Prijs:€ 3.465,00 BTWvrij.

Overview
Na afloop van de opleiding kan de deelnemer software ontwerpen volgens objectgeoriënteerde principes en oplossingen geven voor GUI interactie, data opslag, Client/Server-gedrag en asynchrone communicatie.
Doelstelling
Na afloop van de opleiding is de deelnemer in staat om software te ontwerpen volgens object georiënteerde principes en kan oplossingen geven voor GUI interactie, data opslag, Client/Server-gedrag en asynchrone communicatie.
Doelgroep
Klassieke analisten, die zich willen bijscholen of OO-programmeurs die willen doorgroeien naar designer.
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
 • Patterns
 • Object Model in Design
  • Design van Attributes en Methodes
  • Model Classes
  • Controller Classes
  • Container Classes
  • Interface Classes
  • Event Classes
  • Association Classes
  • Link Access Methods en Qualified Associations
  • Delegation
 • Dynamic Model in Design
  • Sequence Diagrams
  • Collaboration Diagrams
  • State Transition Diagrams
 • System Design
  • Packages en Dependencies
  • Client Server, Peer-to-Peer, Inheritance Dependencies
  • Partitioning
  • Frameworks
  • Cohesion and Coupling
  • Components
  • Deployment
  • Performance
Certificering
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
Nederlandstalig materiaal
Kennis niveau
associate
Voorkennis
De deelnemer moet beschikken over
* enige kennis of ervaring op het gebied van systeemontwikkeling,
* kennis op het niveau van de opleiding 'Object Oriented Analysis'
* ervaring met een OO-taal, als Java, C++ of .NET.
Mogelijk vervolgtraject
* RUP Requirements Management en UseCases (OCRSO4)

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie