OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
RUP Requirements Management en UseCases
CodeDuurTrainingsvorm
OCRS045 dagenKlassikaal, op aanvraag.
Lesmethoden: Klassikaal, op aanvraag.
Prijs:€ 2.475,00 BTWvrij.

Overview
Na afloop kent de cursist de samenhang tussen Analysis & Design en overige disciplines van RUP. Hij/Zij kan de begrippen, activiteiten taken en rollen van RUP gebruiken en voor taken van de discipline tussen Requirements de bijbehorende diagrammen en documenten opstellen. Hij/Zij kan wijzigingen in Requirements gecontroleerd doorvoeren, een Vision Document maken en een Requirements Management Plan opstellen.
Doelstelling
Na afloop kent de cursist de samenhang tussen Analysis & Design en overige disciplines van RUP. Hij/Zij kan de begrippen, activiteiten taken en rollen van RUP gebruiken en voor taken van de discipline tussen Requirements de bijbehorende diagrammen en documenten opstellen. Hij/Zij kan wijzigingen in Requirements gecontroleerd doorvoeren, een Vision Document maken en een Requirements Management Plan opstellen.
Doelgroep
Klassieke analisten, die zich willen bijscholen of OO-programmeurs die willen doorgroeien naar designer.
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
Aan de orde komen:
 • Requirements discipline binnen Rational Unified Proces.
 • Parallel, iteratief en incrementeel ontwikkelen van requirements
 • RUP fasen Inception, Elaboration, Construction,
 • rollen, disciplines, products, activities.
 • Gebruik van IBM Rational Software Architect.
 • Samenhang tussen Requirements en de andere disciplines
 • Requirements Management binnen een iteratie
 • Requirements attributes vaststellen en gebruiken
 • Producten uit de discipline Requirements, zoals:
  • Software Architecture Document,
  • Vision Document
  • Requirements Management Plan
  • Requirements attributes
  • Traceability matrix
 • Opstellen Vision Document en Requirements Management Plan
Certificering
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
Nederlandstalig materiaal
Kennis niveau
associate
Voorkennis
Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij het RUP systeemontwikkelingtraject op hoofdlijnen kent. Tevens moet hij/zij kennis hebben op het niveau van de opleidingen:
* RUP Awareness
* Object Oriented Analysis
* Object Oriented Design

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie