OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
RUP Analysis and Design
CodeDuurTrainingsvorm
OCRS055 dagenKlassikaal, op aanvraag.
Lesmethoden: Klassikaal, op aanvraag.
Prijs:€ 2.475,00 BTWvrij.

Overview
Na afloop kent de cursist de samenhang tussen Analysis & Design en overige disciplines van RUP. Hij/Zij kan de begrippen, activiteiten, taken en rollen van RUP gebruiken en voor de taken van de discipline Analysis & Design de bijbehorende diagrammen en documenten opstellen. Hij/Zij kan van het Use Case model volgens de software-architectuur een ontwerp maken en aanpassen voor performance en onderhoudbaarheid. Hij/Zij kan het Database Design maken en aanpassen.
Doelstelling
Na afloop kent de cursist de samenhang tussen Analysis & Design en overige disciplines van RUP. Hij/Zij kan de begrippen, activiteiten, taken en rollen van RUP gebruiken en voor de taken van de discipline Analysis & Design de bijbehorende diagrammen en documenten opstellen. Hij/Zij kan van het Use Case model volgens de software-architectuur een ontwerp maken en aanpassen voor performance en onderhoudbaarheid. Hij/Zij kan het Database Design maken en aanpassen.
Doelgroep
Klassieke analisten, die zich willen bijscholen of OO-programmeurs die willen doorgroeien naar designer.
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
 • achtergronden voor het ontstaan van RUP
 • Plaats van de discipline Analysis & Design binnen RUP
 • Samenhang tussen Analysis & Design en de andere disciplines
 • Rol en taken van Software Architect, Designer en Database Designer binnen een iteratie.
 • Gebruik van IBM Rational Application Developer
 • Opleveren producten van Analysis & Design discipline zoals:
  • Software Architecture Document,
  • Analysis Model,
  • Design Model,
  • Deployment Model,
  • Implementation Model
  • Data Model
Certificering
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
Nederlandstalig materiaal
Kennis niveau
associate
Voorkennis
Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij het RUP systeemontwikkelingtraject op hoofdlijnen kent. Tevens moet hij/zij kennis hebben op het niveau van de opleidingen:
* RUP Awareness
* Object Oriented Analysis
* Object Oriented Design
* RUP Requirements Management

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie