OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
XBRL - Extensible Business Reporting Language
CodeDuurTrainingsvorm
OCXBRL1 dagKlassikaal.
Lesmethoden: Klassikaal.
Prijs:€ 495,00 BTWvrij.

Overview
Accountants en financiële specialisten die XBRL documenten moeten kunnen lezen, maken en begrijpen. Aan de hand van presentatie sheets en demos worden de concepten van XBRL behandeld. De theorie wordt afgewisseld met oefeningen.
Doelstelling
In deze cursus komen de basis concepten aan de orde van de Extensible Business Reporting Language (XBRL) en de rol van XBRL binnen het SBR (Standard Business Reporting) programma in Nederland. XBRL is een XML vocabulaire dat gebruikt wordt voor het uitwisselen van met name financiële gegevens. Na een plaatsbepaling van XBRL als standaard voor financiële informatie uitwisseling, wordt ingegaan op een aantal specifieke toepassingen van XBRL. Hierbij komt aan de orde hoe concepten in rapportages worden vertaald in XML tags en hoe meta-informatie aan deze tags wordt toegekend. Voorts wordt ingegaan op de wijze waarop XBRL instance documenten kunnen worden gebaseerd op XBRL Taxonomie Schema's en hoe business rules kunnen worden afgedwongen. Ook wordt aandacht besteed aan het maken van instance documents, het specificeren van contexts, het specificeren van attributen en het representeren van complexe types met tuples. Tenslotte worden een aantal toepassingen van XBRL besproken en wordt ingegaan op de uitbreidbaarheid van XBRL.
Doelgroep
Accountants en financiële specialisten die XBRL documenten moeten kunnen lezen, maken en begrijpen.
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
 • Module: XBRL Intro
  • What is XBRL?
  • Open standard
  • Electronic Reporting Standard
  • XBRL Adoption Drivers
  • Who is using XBRL
  • Benefits of XBRL
  • Financial Metadata
  • Taxonomies and Metadata
  • Web and Business Reporting
 • Module: XBRL Taxonomies
  • Who names the tags?
  • XBRL Tagged data
  • Components of a taxonomy
  • Relationships between data
  • Attaching Metadata
  • Using XML Schema's
  • Applying Business Rules
 • Module: XBRL Instance documents
  • Defining numeric and nonnumeric contexts
  • Specifying attributes for contexts
  • Representing complex values with tuples
  • Specifying relationships
  • Multiplicity
  • Optional Values
 • Module: Applications of XBRL
  • XBRL for Financial Statements
  • Mapping traditional reports
  • XBRL for General Ledger
  • Analyzing and rendering with XBRL
  • XBRL for Journal Entry Reporting
  • Limitations of existing taxonomies
  • Extending XBRL
  • Defining new namespaces for new taxonomy
Materiaal
Engelstalig materiaal
Kennis niveau
associate
Voorkennis
Kennis van de basis syntaxis van XML is vereist zoals behandeld in de cursus:
* XML introductie (OCXM01)

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie