OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
XML introductie
CodeDuurTrainingsvorm
OCXM011 dagIndividueel.
Lesmethoden: Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 495,00 BTWvrij.

Doelstelling
Deze cursus behandelt de basis van XML, DTD's en XML Schema's
Doelgroep
XML ontwikkelaars, analisten, applicatieontwikkelaars, database administrators en anderen die XML documenten willen maken.
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
 • Wat is XML
 • XML editor: XMLSpy
 • XML parser
 • Opbouw van een XML document
  • Well-formed Document
  • XML onderdelen
  • Attributen en Entiteiten
  • Namespaces
  • Scalable Vector Graphics (SVG) voorbeeld
 • DTD (Document Type Definition)
  • Bouwstenen van een XML document
  • Interne DTD declaratie
  • Externe DTD declaratie
  • DTD toegankelijkheid: SYSTEM en PUBLIC
  • Validatie van Attributen
  • Validatie van XML met DTD
  • DTD Voorbeeld
 • XML Schema Definition (XSD)
  • <xs:schema> instance, namespace en elementen
  • <xs:complexType> content model
   • Compositor
   • Cardinaliteit
  • Globale Types en Elementen
   • <xs:complexType> als globale type
   • ComplexType met mixed data
  • <xs:simpleType> Enkelvoudig element
   • Restriction: grenzen aan elementen stellen
   • List: een lijst met waarden instellen
   • Union: enkelvoudige elementen combineren
  • Element en Attribuut groepen
  • Schema Documentatie
   • <xs:annotation> element
   • <xs:documentation> element
   • <xs:appinfo> element
 • Namespaces en XML Schema
  • XML document zonder eigen Namespace
   • Schema
   • XML document (schema-instance)
   • Verwijzing in XML document naar bijbehorend schema
  • XML Document met namespace
   • Het XML document en het bijbehorende schema
   • Het schema
   • Het XML document (schema-instance)
   • Het schema op een andere locatie
   • Declaratie van de targetnamespace in het schema
   • Namespace van het schema als default namespace
 • Praktijkopdracht: XML, XSD en schema's maken
Certificering
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing.
Materiaal
Nederlandstalig materiaal
Kennis niveau
mbo+
Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis vereist.
* Basiskennis van datamodellering een pre.
* Kennis van het bouwen van webpagina's, of vergelijkbare kennis is een pre.
Mogelijk vervolgtraject
* XSLT en XPath

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie