OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
Python for data analysis - introduction to PANDAS
CodeDuurTrainingsvorm
PY_OC0032 dagenKlassikaal en Individueel.
Lesmethoden: Klassikaal, Individueel en Virtueel.
Prijs:€ 990,00 BTWvrij.

Overview
Pandas is een open source data analyse toolkit voor Python. De Pandas Python uitbreiding maakt deze taal steeds meer een concurrent van de taal R van statistici. Met de Pandas library komt het Dataframe uit R, om te werken met databasetabel of spreadsheet met hun schema-informatie, ook beschikbaar in Python. Pandas biedt krachtige, gebruiksvriendelijke data-structuur en data-analyse tools voor Python. Zonder Pandas moesten datasets ontleedt worden en opgeslagen in afzonderlijke arrays.
Doelstelling
Na deze training bent u bekend met de basis van Python en de toepassing van de Pandas library voor data analyse.
Doelgroep
Data Engineer, Data Analist, Data Scientist
Inhoud
  • Pandas background
  • Series objects
  • DataFrame objects
  • Reading / writing DataFrames
  • Getting information about a DataFrame
  • Indexing / Slicing
  • Applying Functions to Cells, Columns and Rows
  • Time-related data

Klik voor detailsGedetailleerde inhoud
Certificering
Bewijs van deelname.
Kennis niveau
associate
Voorkennis
* Python basis (PY_OC001).
* Kennis van Datastructuren en opslag.

©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie