De cursusvorm Individueel leren voor Mainframe omvat cursussen voor Mainframe, DB2 en Mainframe z/OS. Deze cursussen leiden op voor Mainframe COBOL / Java , PL/1, DB2 , DBA.  Toon de Mainframe opleidingen >

OC ICT biedt praktijkgerichte JAVA SE , JAVA EE en JavaScript trainingen, cursussen en opleidingen aan. Wilt u gaan programmeren in Java? Meer weten over JavaScript , Webcomponenten , Servlets , JavaServer Pages (JSP) , JavaServer Faces (JSF) , Java Persistence API (JPA) met EclipseLink en Frameworks zoals Richfaces en Spring? dan heeft OC ICT daarvoor de juiste opleiding, training of cursus. U kunt de opleidingen volgen via de werkwijze Individueel Leren , maar ook klassikale trainingen , en maatwerk trainingen specifiek voor uw bedrijf of organisatie zijn mogelijk. De trainingen worden ook via partners aangeboden in o.a. Amsterdam , Rotterdam , Utrecht , Eindhoven , Apeldoorn , Arnhem , Groningen , Venlo en Maastricht, maar kunnen indien gewenst en bij voldoende deelname , ook in-house worden verzorgd. Zo biedt OC ICT voor elke professional een Java training, cursus of opleiding die perfect aansluit bij uw wensen.  Toon de Java opleidingen >

OC ICT biedt praktijkgerichte developer, administrator, operator en gebruikers trainingen, cursussen en opleidingen aan voor Oracle Database en Oracle WebLogic. De opleidingen verschaffen de deelnemers kennis en vaardigheden op het gebied van de SQL query taal, database administration en operating, applicatie ontwikkeling, allen in combinatie met de Oracle database. Het cursusmateriaal voor Oracle opleidingen is nederlandstalig, tenzij dit bij de betreffende cursus anders is aangegeven. U kunt de opleidingen volgen via de werkwijze Individueel Leren , maar ook klassikale trainingen , en maatwerk trainingen specifiek voor uw bedrijf of organisatie zijn mogelijk. De trainingen worden ook via partners aangeboden in o.a. Amsterdam , Rotterdam , Utrecht , Eindhoven , Apeldoorn , Arnhem , Groningen , Venlo en Maastricht, maar kunnen indien gewenst en bij voldoende deelname , ook in-house worden verzorgd.
Toon de Oracle opleidingen >

De cursusvorm Individueel leren voor Systeemontwikkeling omvat cursussen op het gebied van Ontwerp en Design van systemen en applicaties.  Toon de Systeemontwikkeling opleidingen >

Scrum is één van de Agile frameworks waarmee u de effectiviteit en flexibiliteit van uw ontwikkelteam kunt verhogen. OC ICT biedt diverse trainingen aan op het gebied van Agile en Scrum.  Toon de Agile/ Scrum opleidingen >

De groep Business Intelligence opleidingen omvat cursussen op het gebied van Business Intelligence (BI) & Analytics, en Big Data science. Toon de BI en Big Data opleidingen >

De cursusvorm Individueel leren voor XML omvat cursussen voor XML gebruik en programmeren.  Toon de XML opleidingen >

Dit cursustraject omvat cursussen voor HTML en JavaScript gebruik en programmeren. Verder vindt u hier ook op JavaScript gebaseerde cursussen zoals AngularJS en cursussen voor het ontwikkelen van webpages in PHP.   Toon de HTML / JavaScript opleidingen >

Python is een krachtige en zeer compacte Open Source programmeertaal die op velerlei gebied inzetbaar is. Python richt zich vooral op leesbaarheid en duidelijkheid. Code in Python bevat doorgaans weinig leestekens en is daardoor erg overzichtelijk. Python wordt veel gebruikt in scripts ten behoeve van systeembeheer, als makkelijke taal voor het bouwen van porteerbare grafische user interfaces, bij web-applicaties en ga zo maar door. Python is in de basis al opgezet als object georienteerde taal. Daarbij beschikt de taal over een grote standaardbibliotheek waarop u verder kunt bouwen. Mede hierdoor leent Python zich erg goed om snel applicaties te bouwen (Rapid Application Development).

OC ICT biedt diverse trainingen aan op het gebied van Python.  Toon de Python opleidingen >
   Sitemap
Mainframe Opleidingen
Inleiding Mainframe
TSO / ISPF
JCL + mvs utilities en SDSF + Eindtest
VSAM
VSAM Advanced
REXX
REXX Advanced
Inleiding RACF
OPC
MQseries
Inleiding Informatica
Bestandsorganisatie
Gestructureerd Programmeren
COBOL
COBOL Eindopdracht
PL/1 Programmeren
PL/1 Programmeren Advanced
PL/1 Eindopdracht
DBMS
Inleiding DB2
SQL voor DB2
COBOL / DB2 Programmeren
DB2 Commando's
DB2 utilities
Inleiding CICS
COBOL / CICS programmeren
Testtechnieken
Testplan
Testen van systemen
Eindopdracht testen
Java Opleidingen
HTML4 (Hypertext Markup Language)
HTML5 Upgrade
Introduction to JavaScript
JavaScript Basis
JavaScript Gevorderd
 
Java SE7 Fundamentals
Oracle Certified Associate Java SE 8 Programmer
Fast Track to Java 8 and OO Development
Java SE8 Programmer 1
Object Oriented Analyse en Design met UML
Java SE7 Programmeren
Java SE8 Programming
 
Java Enterprise Edition 6/7
Web Component Development met Servlets en JSP
JavaServer Faces (JSF)
Database Driven Applicaties bouwen met JPA met EclipseLink
Java EE Ajax4JSF + Richfaces
Applicatie ontwikkeling met Spring Framework
HTML / JavaScript - Internet Opleidingen
HTML4 (Hypertext Markup Language)
HTML5 Upgrade
Introduction to JavaScript
JavaScript Basis
JavaScript Gevorderd
AngularJS voor Single Page Applications
Kendo UI framework introductie
PHP introduction
XML / XSLT Opleidingen
XML introductie
XSLT en XPath
XML voor DB2
XBRL - Extensible Business Reporting Language
Oracle Opleidingen
Oracle Database 12c SQL Fundamentals 1
Oracle Database 12c SQL Fundamentals 2
Oracle Database 12c Introductie in SQL
Oracle Database 11g SQL Fundamentals 1
Oracle Database 11g SQL Fundamentals 2
Oracle Database 11g Introductie in SQL
Oracle Database SQL en PL/SQL Fundamentals
Oracle Database PL/SQL Fundamentals
Oracle Database Develop PL/SQL Program Units
Oracle Database Programmeren met PL/SQL
Oracle Database 12c New Features
Oracle Database 12c Beheer Multitenant Architectuur
Oracle Database 12c Administration
Oracle Database 11g Administration 1
Oracle Database 11g Administration 2
Oracle SQL Statement Tuning
Oracle Database 11g Performance Tuning
Oracle Database 11g Operator
Oracle Database 11g Backup and Recovery
Oracle WebLogic Server 11g R2 Forms en Reports Services Beheer voor Centric Applicaties
Oracle WebLogic Server 11g R2 Forms en Reports Services Beheer2 voor Centric Applicaties
Systeem Ontwikkeling Opleidingen
Basiskennis Informatie Systemen
Basis Linear Application Development (LAD)
Technisch Ontwerp (LAD)
Functioneel Ontwerp (LAD)
Informatie Analyse(LAD)
OCICT - Java Trainingen - Object Oriented Analyse en Design met UML
Rup Awareness
Object Oriented Analysis met UML
Object Oriented Design met UML
RUP Requirements Management en UseCases
RUP Analysis and Design
Agile / Scrum Opleidingen
Scrum Foundation Training
Professional Scrum Master (PSM1)
Scrum voor Managers
Scrum LEGO game
Big Data Opleidingen
R Introductie
Business Intelligence Opleidingen
Overview Business Intelligence
Business Analytics
Data-Integratie(PDI)
Multidimensional Expressions ( MDX )
X-Actions
Rapportage
Data warehousing
Realtime systemen
Data mining
Metadata designer
Process Simulatie
Mondrian schema's
Systeem integratie
Omgaan met data kwaliteit
Business Intelligence - LifeCycle
   Sitemap Sluiten