OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799printer view
RUP Analysis and Design
CodeDuurTrainingsvorm
OCRS055 dagenklassikaal, op aanvraag
Prijs:€ 2.475,00 BTWvrij.

Overview
Na afloop kent de cursist de samenhang tussen Analysis & Design en overige disciplines van RUP. Hij kan de begrippen, activiteiten, taken en rollen van RUP gebruiken en voor de taken van de discipline Analysis & Design de bijbehorende diagrammen en documenten opstellen. Hij kan van het Use Case model volgens de software-architectuur een ontwerp maken en aanpassen voor performance en onderhoudbaarheid. Hij kan het Database Design maken en aanpassen.
Doelstelling
Na afloop kent de cursist de samenhang tussen Analysis & Design en overige disciplines van RUP. Hij kan de begrippen, activiteiten, taken en rollen van RUP gebruiken en voor de taken van de discipline Analysis & Design de bijbehorende diagrammen en documenten opstellen. Hij kan van het Use Case model volgens de software-architectuur een ontwerp maken en aanpassen voor performance en onderhoudbaarheid. Hij kan het Database Design maken en aanpassen.
Doelgroep
Klassieke analisten, die zich willen bijscholen of OO-programmeurs die willen doorgroeien naar designer.
Inhoud     (klik op de inhoud voor meer/minder details)
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
 • achtergronden voor het ontstaan van RUP
 • Plaats van de discipline Analysis & Design binnen RUP
 • Samenhang tussen Analysis & Design en de andere disciplines
 • Rol en taken van Software Architect, Designer en Database Designer binnen een iteratie.
 • Gebruik van IBM Rational Application Developer
 • Opleveren producten van Analysis & Design discipline zoals:
  • Software Architecture Document,
  • Analysis Model,
  • Design Model,
  • Deployment Model,
  • Implementation Model
  • Data Model
Certificering
Op deze module is geen aparte certificering van toepassing
Materiaal
Nederlandstalig materiaal
Kennis niveau
associate
Voorkennis
Van de deelnemer wordt verwacht dat hij het RUP systeemontwikkelingtraject op hoofdlijnen kent. Tevens moet hij kennis hebben op het niveau van de opleidingen:
* RUP Awareness
* Object Oriented Analysis
* Object Oriented Design
* RUP Requirements Management

©2018   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie