OCICT Opleidings Centrum ICT
informatie@ocict.nl 030 7370799IT opleidingen
Frontend developer HTML CSS (OCIN10)   duur: 3 dagen

HTML (HyperText Markup Language) is de "programmeertaal" waarmee webpagina's worden gemaakt. In deze cursus HTML leert u om zelf complete, compacte en snel te laden webpagina's te maken. In de cursus behandelen we de mogelijkheden die HTML biedt, van een eenvoudige koptekst op uw webpagina tot een complex HTML-document met tabellen en frames, en ook het gebruik van Cascading StyleSheets (CSS) voor het opmaken van webpagina's komen aan de orde. Na deze cursus bent u in staat zelfstandig webpagina's te ontwikkelen.

Klik hier, bekijk details cursus en vraag STAP budget aan
Frontend developer Javascript (OCIN11)   duur: 3 dagen

In deze cursus leert u de basisbegrippen en functies van JavaScript. Na de cursus bent u in staat om zelfstandig dynamische, interactieve webpagina's te maken met behulp van JavaScript. De cursus kan ook dienen als inleiding tot het leren programmeren (de concepten van JavaScript komen terug in vrijwel alle andere programmeertalen).

Klik hier, bekijk details cursus en vraag STAP budget aan
Angular developer (OCNG10)   duur: 3 dagen

Deze cursus geeft een overzicht van de technische architectuur van Single Page Webapplicaties en een introductie in Angular. Na deze training kunt u zelfstandig met behulp van Angular een HTML applicatie bouwen.

Klik hier, bekijk details cursus en vraag STAP budget aan
Python Basis Artificial Intelligence (OCPY10)   duur: 3 dagen

Bekend worden met de basisconstructies en taalconcepten van python voor het maken van installatie/onderhoud-scripts en/of prototyping van grote applicaties.

Klik hier, bekijk details cursus en vraag STAP budget aan
Oracle SQL introductie junior data specialist (OCSQL10)   duur: 2 dagen

Deze module verschaft de deelnemer kennis en vaardigheden in de omgang met relationele databases door middel van de vraagtaal SQL (Structured Query Language) in combinatie met de Oracle Database.

Klik hier, bekijk details cursus en vraag STAP budget aan
Introductie Oracle Database PL/SQL (OCPLSQL10)   duur: 2 dagen

Deze module verschaft de deelnemer kennis en vaardigheden in de procedurele programmeertaal PL/SQL binnen de ontwikkeltools van Oracle. De cursist is in staat om na de cursus zelfstandig stored procedures en programmablokken te schrijven in PL/SQL binnen de Oracle-tools.

Klik hier, bekijk details cursus en vraag STAP budget aan
R Introductie (OCRINTRO10)   duur: 3 dagen

De workshop R is bedoeld voor professionals die geïnteresseerd zijn in de analytics binnen data science. Deze workshop sluit goed aan wanneer je de ambitie hebt om dataanalist (of daaraan gerelateerd) te worden.

Klik hier, bekijk details cursus en vraag STAP budget aan
UML Workshop (OCUMLWS10)   duur: 3 dagen

Deze workshop leert cursisten hoe ze een applicatie gestructureerd volgens UML kunnen analyseren en bouwen.

Klik hier, bekijk details cursus en vraag STAP budget aan©2020   OC ICT - OpleidingsCentrum Informatie Communicatie Technologie